Vabljeni ste na potovanje, ki bo izboljšalo kvaliteto vašega življenja in duševnega zdravja

SPOZNAJTE SVOJE MOŽGANE NA POVSEM NOVI RAVNI

Vse, kar mislimo, vse, kar čutimo, vse, kar počnemo,
JE ODVISNO OD NAŠIH MOŽGANOV.

Boljše razumevanje naših možganov vpliva na vsak vidik našega življenja – na naše duševno zdravje, uspeh v zasebnem in poslovnem življenju, odnose.

Pa vendar večina od nas ne pozna dobro, kako delujejo naši možgani, kaj šele, kako bi jih optimizirali.

Več vsebine na temo delovanja možganov in testiranja…

»Moje ime je Jani Prgič. Vrsto let delujem na področju psiholoških pristopov za izboljšanje duševnega zdravja, odnosov, komunikacije ipd., kot so mediacija, nevrolingvistično programiranje, psihoterapija, družinska terapija idr.

Zadnjih 10 let pa se ob vseh teh modalitetah intenzivno ukvarjam s področjem nevroznanosti in raziskovanjem delovanja možganov ter posledično njihovega vpliva na naše vedenje, misli, delovanje, duševno zdravje in učinkovitost na delovnem mestu ter doma.

Spoznanja, ki jih bom delil z vami, so milijonom ljudi po svetu pozitivno spremenila življenje, saj ko enkrat razumemo procese, ki se dogajajo znotraj nas, imamo več moči in motivacije za pozitivne spremembe.«

Logo_award_2 V3

METODA

Metoda, po kateri delamo, temelji na funkcijskem slikanju možganov. Na podlagi več kot 160.000 kliničnih primerov iz 112 držav na svetu imamo jasne vzorce, kateri deli možganov so odgovorni za posamezno delovanje in kateri simptomi nakazujejo na (ne)optimalno delovanje posameznega dela možganov.

Na podlagi zbranih vzorcev so oblikovani vprašalniki (testiranje), s pomočjo katerih lahko dodatno potrdimo, kateri deli v možganskem sistemu delujejo optimalno in kateri ne. Ti podatki nam pomagajo oblikovati individualni pristop za izboljšanje stanja.

Obenem nam znanje s področja delovanja možganov daje konkretne informacije o nevroanatomiji vedenja, kar se s pridom uporablja ne samo pri izboljšanju duševnega zdravja, ampak tudi pri izvajanju treningov s področja komunikacije, odnosov, vodenja, zdravja na delovnem mestu, učinkovitem upravljanju s stresom itd.

Danes je na svetu priznanih več sto (psiho) terapevtskih modalitet, pri čemer ne moremo reči, katera je zares učinkovita. Obenem pa klienti velikokrat ne vztrajajo dovolj časa v procesu terapije, ker preprosto ne razumejo, kaj se jim dogaja, po drugi strani pa tudi številni terapevti ugibajo, od kod izvirajo posamezni simptomi. Ugibanja temeljijo običajno na tem, kar pravi posamezna terapevtska modaliteta. Zato se nekateri usmerijo predvsem v raziskovanje klientove zgodovine, drugi se usmerjajo v vedenje idr. Vedeti pa je treba, da je lahko vsak pristop bistveno bolj učinkovit, če najprej razumemo, kaj se dogaja z našimi možgani, če razumemo sebe in če usmerjeno delamo ob vseh pogovornih terapijah tudi na optimalnem zdravju ter kondiciji naših možganov.

Naš cilj je, da vam damo odgovore. Odgovore na to, zakaj počnemo stvari, ki jih počnemo, kako delujejo naši možgani in kaj lahko naredimo za optimizacijo tega procesa. Živimo v času povečanih stisk, stresa, depresije, anksioznosti ipd., v času, ko govorimo o krizi odnosov doma in na delovnem mestu, slabšanju psihofizičnega zdravja… vse to pa je na koncu odvisno od delovanja naših možganov.

»Vsak je odgovoren zase in vsak se sam odloča.«

To je res.

Hkrati je pa res tudi, da če možgani ne delujejo optimalno, odločitve niso optimalne. In če oseba ne ve, kaj povzroča pri njej neoptimalno delovanje, če ni ozaveščena, kar tudi ne more biti, saj nas tega nikoli niso učili, delamo drugim krivico z obsojanjem, kadar sprejemajo odločitve, ki niso najboljše zanje in okolico.

INDIVIDUALNI PROGRAM

  • PREVENTIVA IN ZDRAVLJENJE DUŠEVNIH/ČUSTVENIH STISK
  • IZBOLJŠANJE KVALITETE VAŠEGA ZASEBNEGA IN POSLOVNEGA ŽIVLJENJA
  • IZBOLJŠANJE KOMUNIKACIJE IN ODNOSOV
  • VEČJA UČINKOVITOST
  • ZAVIRANJE STARANJA VAŠIH MOŽGANOV

Individualni program, v katerega se lahko vključite, vas bo opremil tako z znanji, ki vam bodo pomagala razumeti delovanje vaših možganov, kot konkretna orodja, ki vam bodo pomagala izboljšati lastno delovanje in zdravje. S pomočjo testiranja boste spoznali, kateri del ali deli vaših možganov potrebujejo več pozornosti in kako se lahko lotite preventive ali zdravljenja vaših stanj.

Testiranje

(spoznajte svoje možgane in preverite simptome, s katerimi se morebiti spopadate)

Uvodno izobraževanje

Nevroanatomija vedenja

Pristopi

za izboljšanje delovanja možganov

DUŠEVNE IN ČUSTVENE STISKE

Dejanski fizični vzorci naših možganov imajo velik vpliv na to, kako v določenih trenutkih razmišljamo, čutimo in kako se vedemo.

Na žalost je veliko strokovnjakov, terapevtov idr., ki nimajo podrobnejšega znanja o dejanskem delovanju možganov. Verjamejo, da je vedenje njihovih pacientov predvsem posledica okoljskega stresa, družinskega stanja, službenih stisk ipd., ter ne upoštevajo možnosti, da gre pogosto v teh primerih za neoptimalno fiziologijo možganov.

Seveda na duševno stanje posameznika vplivajo številni dejavniki, vse od družine, zgodnjega otroštva, do vsakdanjih stresorjev in travm. Hkrati pa se brez razumevanja, kateri deli možganov so odgovorni za posamezno vedenje, in brez razumevanja procesov, ki se dogajajo znotraj nas, dogaja, da klienti iščejo rešitve pri nešteto terapevtskih modalitetah ter porabijo ogromno časa in denarja, hkrati pa ne najdejo ustreznih odgovorov in stiska ostaja nerazrešena. Posledično kondicija možganov dodatno upada, kar pripelje spet do slabih odločitev in začaran krog je sklenjen. Številna zdravila ne bi bila potrebna, če bi klienti pravočasno spoznali sebe in delovanje lastnih možganov, hkrati pa dobili ustrezna orodja za t.i. samopomoč.

MOŽGANI NA DELOVNEM MESTU

Program za podjetja, kolektive

Vse, kar počnemo in kako komuniciramo, je odvisno od delovanja naših možganov. Program Možgani na delovnem mestu podjetja izkoristijo za izboljšanje zdravja na delovnem mestu, upravljanje s stresom, izboljšanje komunikacije in odnosov, povečanje učinkovitosti idr.

Srečanja so lahko zastavljena kot preprosti uvodni seminarji ali pa kot celosten program za izboljšanje stanja.

Celosten program zajema:
  • Testiranje udeležencev (online), kjer vsak spozna delovanje lastnih možganov.
  • Izobraževanje Spoznajmo naše možgane in dejavnike tveganja.
  • Izobraževanje Vedenje, osebnost in možgani ter kako to vpliva na vodenje, odnose in komunikacijo znotraj podjetja.
  • Kako izboljšati kondicijo lastnih možganov in kako izboljšati svoje vedenje, komunikacijo in dvigniti lastno učinkovitost na osebnem in poslovnem področju.

KAJ DOBIM ZA SVOJ DENAR?

Dnevno dobivam številna vprašanja. Zmeraj znova pa me nasmeji vprašanje naslednjega tipa: »Zakaj bi vložil denar v vaše programe na področju osebne rasti?« Na tako vprašanje preprosto ne morem, da ne bi odgovoril na naslednji način. Ko vidimo ceno nekega izobraževalnega programa, hitro pomislimo, da tega trenutno ne potrebujemo. Hkrati se pa ne zavedamo, koliko denarja izgubimo zaradi svojih slabih odločitev, ki so posledica neoptimalnega delovanja naših možganov.

Sredstva, vložena v osebni napredek, v spoznavanje lastnega delovanja, izboljšanja svojih vedenjskih vzorcev, so minimalna v primerjavi s tem, koliko denarja izgubimo zaradi slabih odločitev (nakup nečesa, česar ne potrebujemo, stroški pri ločitvah, stroški pri vztrajanju v službi, s katero nismo zadovoljni, izgubljen denar zaradi neustreznih veščin načrtovanja, izgubljen denar zaradi izgubljenih priložnosti, ker nismo verjeli vase ali našli dovolj moči ali vztrajnosti za dokončanje nalog, izgubljen denar zaradi vztrajanja v različnih oblikah zasvojenosti, izgubljen denar skozi izgubljen čas, ki ga nismo znali ustrezno izkoristiti itd.).

Denar, ki ga vlagamo v svojo rast, je zmeraj odlično naložen denar. Denar, vložen v t. i. zdravila, ki bi se jim lahko s pravočasno intervencijo izognili, pa je žalostno izgubljen denar in predvsem se lahko zgodi, da je trajno izgubljeno tudi psihološko zdravje.

Wishlist 0
Continue Shopping