Čustveno izsiljevanje

ČUSTVENO IZSILJEVANJE IN MANIPULACIJA NA DELOVNEM MESTU IN DOMA

Pred vami je vrhunski videotrening!

Se sploh zavedate, da ste dnevno izpostavljeni čustvenemu izsiljevanju doma in na delovnem mestu, pa tega velikokrat sploh ne prepoznate? Pred vami je videotrening, ki vam bo razstrl vse skrivnosti čustvenega izsiljevanja in kako se lahko zaščitite pred njim.

MANIPULACIJA OZ. ČUSTVENO IZSILJEVANJE je prisotno ne samo doma, ampak tudi na delovnem mestu. Kako prepoznati in zaustaviti čustveno izsiljevanje, je znanje, ki nam v trenutku izboljša kvaliteto življenja.

PSIHOLOŠKE IGRE, ki jih igrajo nam najbližji ljudje, se hitro spremenijo v čustveno izsiljevanje, ki pripelje do nasilja v družini ali mobinga na delovnem mestu.

Način izvedbe

Zaposleni dobijo v uporabo videotrening v skladu z dogovorom z naročnikom izobraževanja. Omogočimo dovolj časa, da lahko izobraževanje zaposleni predelajo v svojem tempu.

IZVAJALEC

Mag. Jani Prgić je s to delavnico gostoval v številnih podjetjih in drugih organizacijah. Na željo vam posredujemo tudi naše reference ter kontaktne osebe. Pišite nam za ponudbo na neuroeducation.si@gmail.com

Zakaj seminar o čustvenem izsiljevanju?

Zato ker je čustveno izsiljevanje izjemno pogosta oblika vedenja, ki je prisotno tako doma kot na delovnem mestu. Zelo pogosto je celo tako prikrito, da ga ne prepoznavamo. Skozi odraščanje in šolanje smo bili slabo opremljeni z znanji na področju delovanja medosebnih odnosov, zato se nam dogaja, da imamo vsaj dve veliki težavi.

Prva je, da ne prepoznavamo dovolj zgodaj manipulativnih vedenjskih vzorcev, s katerimi skušajo ljudje doma ali na delovnem mestu nekaj doseči v odnosu do nas in se zapletemo v čustveno izsiljevanje, druga težava pa je, da tudi nam velikokrat zmanjka ustreznih komunikacijskih veščin in se sami zatečemo k čustvenemu izsiljevanju kot metodi za dosego svojih ciljev in zadovoljevanje svojih potreb, pa se sploh ne zavedamo, da to počnemo.

Vso to zavedanje je izjemnega pomena, saj ljudje še zmeraj prepogosto mislijo, da se čustveno izsiljevanje pojavlja le v družinah, kjer gre za nasilje, alkoholizem, težke ločitve ipd. ni res, čustveno izsiljevanje je ena najbolj pogostih in za marsikoga edinih tehnik, s pomočjo katere skuša nekaj doseči. Zato boste tovrstno izsiljevanje srečali v vseh kontekstih, kjer so ljudje postavljeni v neko obliko sobivanja in sodelovanja.

Kako je seminar sestavljen?

Ta online seminar je zato sestavljen iz dveh delov. V prvem delu boste dobili vse bistvene napotke, kako lahko prepoznate čustveno izsiljevanje, katere tehnike ljudje uporabljamo, ko gremo v čustveno izsiljevanje, s čim dosežemo pri drugih, da pristanejo na čustveno izsiljevanje.

Zakaj je pomembno, da vse to poznamo?

Preprosto zato, ker brez poglobljenega zavedanja, kaj vse pomeni čustveno izsiljevanje, samo povečamo verjetnost, da bomo nezavedno pristali na čustveno izsiljevanje in bomo igrali igro, ki nam jo vsiljuje izsiljevalec. Doma je to lahko kdorkoli od družinskih članov, na delovnem mestu pa je lahko sodelavec, lahko naš vodja ali pa podrejeni.

Na delovnem mestu bi se lahko veliko lažje izognili tudi mobingu in ga zmanjšali, če bi ljudje poznali, kako funkcionira čustveno izsiljevanje.

Avtorska zaščita

Delavnica je avtorsko zaščitena in je vpisana v register avtorskih del, ki ga vodi AAS Avtorska agencija za Slovenijo. Vse formalnosti okoli avtorske zaščite in urejanja pravnih zadev v primeru kršitev vodi pravna služba, ki je speljala uradne postopke za avtorsko zaščito.

Wishlist 0
Continue Shopping