Pozitivna disciplina

Beležimo 10 let uspešnega uvajanja Pozitivne discipline v slovenske šole.

Če vas zanima kako:

 • vzpostavljati ustrezno disciplino v razredu;
 • postati vodja, ki mu bodo otroci sledili;
 • povezati otroke v skupino, v kateri bodo pripravljeni sodelovati in skupno reševati težave;
 • izboljšati odnose med učenci in doseči posledično tudi boljše učne rezultate;
 • naučiti otroke, da bodo skupinsko in samostojno reševali medsebojne konflikte ter različne težave, kot so domače naloge, vsakdanji prepiri idr.;
 • izboljšati razredne ure ter vpeljati razredne sestanke;
 • povečati pripadnost šoli;

se vključite v intenzivni 2-dnevni trening Pozitivne discipline v razredu.

Praktično usposabljanje za učitelje in vzgojitelje, ki ga izvaja mag. Jani Prgić.

Datumi izobraževanj

Žalec: 22. in 23. februar 2023 od 8.30 do 16.30
Žalec: 16. in 17. maj 2023 od 8.30 do 16.30

Šolnina

Samo 1 udeleženec iz organizacije: 250 € + DDV
2 do 3 udeleženci iz iste organizacije: 200 € + DDV na posameznika
4 do 6 udeležencev iz iste organizacije: 170 € + DDV na posameznika
7 do 10 udeležencev iz iste organizacije: 150 € + DDV na posameznika

Prijavite se s poslanim sporočilom na neuroeducation.si@gmail.com in navedite, na katero izobraževanje se prijavljate.

»Beležimo 10 let uspešnega uvajanja Pozitivne discipline v slovenske šole. Vse več je učiteljev, ki poročajo o res izjemnih rezultatih, saj se po tem treningu počutijo res opolnomočene za delo v razredu.«

Prijava na izobraževanje

  Wishlist 0
  Continue Shopping