NLP praktik

Vrhunski osebnostni, komunikacijski in vodstveni trening NLP praktik.

Zakaj NLP praktik?

Udeleženci skozi usposabljanje NLP praktik, pridobijo znanja in veščine nevrolingvističnega programiranja, s pomočjo katerih delajo na svoji osebnostni rasti ter profesionalnem razvoju. S tem pridobijo konkretna praktična orodja za delo na sebi in za delo z ljudmi. Zato je NLP edinstvena priložnost za celosten osebnostni, profesionalni in strokovni razvoj posameznika, ki se uporablja na različnih področjih.

Zaradi široke uporabnosti NLP so med našimi udeleženci usposabljanja za NLP Praktika naslednji profili:

 • socialni delavci in psihologi oz. strokovni delavci s področja svetovanja in terapije
 • ravnatelji, učitelji in vzgojitelji
 • menedžerji, vodstveni delavci, vodje prodajnih timov, prodajalci in vodje kadrov
 • strokovni delavci s področja zdravstva
 • športni trenerji in športniki
 • strokovni delavci, ki pri svojem delu veliko javno nastopajo, npr. pravniki, igralci idr.

Najboljši treningi nevrolingvističnega programiranja

Trening izvaja mag. Jani Prgić (NLP Master Coach in NLP Master Trainer). Jani Prgić je eden redkih trenerjev NLP v Evropi, ki so dosegli stopnjo NLP Master Trainer. Izvaja treninge NLP na vseh stopnjah ter sodeluje z najbolj priznanimi strokovnjaki s področja NLP na svetu.

Pokriva se z NLP Diplomo, zato se lahko kdorkoli, ki je zaključil NLP Diplomo, vključi v 2. modul NLP Praktika.

 • Temeljne predpostavke NLP.
 • Temeljne veščine NLP.
 • Temeljni principi NLP (4 Pillars of NLP).
 • NLP komunikacijski model (zaznavni filtri in funkcija jezika na globinski ter površinski ravni).
 • Temeljni okviri NLP (percepcija je projekcija, um in telo sta en sistem, naravnanost vzrok – posledica in prevzemanje odgovornosti v svojem življenju).
 • Model 10 čutov in procesne besede.
 • Uvod v podmodalnosti in zaznavni sistemi (uvod v razumevanje tega, kako razmišljamo).
 • Testiranje zaznavnih tipov.
 • Branje neverbalne komunikacije in očesni gibi –LEM.
 • Tehnika Overlapping za spreminjanje notranjih stanj in izboljšanje zaznavnih sistemov.
 • Razvijanje čutne ostrine.
 • Strateška komunikacija in PRLL strategija.
 • Zavedni in nezavedni um z delovanjem možganov.
 • Zaznavni položaji.
 • Meta ogledalo – tehnika zaznavnih položajev za izboljšanje odnosov.
 • Reševanje problemov s pomočjo disociacije in usmerjenostjo v rešitve.
 • Postavljanje in doseganje ciljev.
 • Problemski in ciljni okvir.
 • 5 načel za uspeh.
 • Vprašanja P.A.C.E.R za postavljanje in doseganje ciljev.
 • Uvod v sidranje in delo s časovno črto.
 • New Behaviour Generator – Sprožilec novega vedenja: tehnika za reševanje problemov in izboljšanje vedenja ali pridobivanje novega/želenega vedenja.
 • Uporaba NLP na različnih področjih (svetovanje, terapija, poučevanje, vodenje, management, poslovanje, šport…).

Zajema veščine upravljanja s seboj in uporabe jezika za doseganje sprememb.

 • Nevrologične ravni osebnosti po Diltsu
 • Nevrologične ravni osebnosti pri usklajevanju tima
 • Sidranje
 • 4 ključi za uspešno sidranje
 • 4 koraki za uspešno sidranje
 • Sidranje osebnega vira moči
 • Kopičenje, nizanje in prekrivanje sider
 • Moč jezikovnih vzorcev
 • Jezikovne predpostavke
 • Hierarhija idej
 • Vprašanja za členjenje
 • Meta model jezika
 • Organ Language

Odkrivanje profila osebnosti, razumevanje delovanja naših možganov in miselnih procesov ter tehnike spreminjanja.

 • Tipologija osebnosti
 • M.B.T.I.O (indikator osebnosti po Myers Briggs in njegova uporaba)
 • Kako oblikujemo učinkovito vrnitveno sporočilo
 • Podmodalnosti
 • Kontrastna analiza in delo s podmodalnostmi
 • Sprememba omejujočih prepričanj s podmodalnostmi
 • SWISH tehnika
 • Strategije
 • T.O.T.E. model
 • Logične ravni terapije

Oblikovanje osebnosti in tehnike spreminjanja.

 • Prepričanja
 • Vrste prepričanj
 • Moč omejujočih in spodbujajočih prepričanj
 • Priganjalci (nezavedna prepričanja, ki nas priganjajo k določenemu vedenju)
 • Delovni slogi in omejujoči nazori priganjalcev
 • Spreminjanje omejujočih prepričanj
 • Preokvirjanje in vrste preokvirjanj
 • Satir tehnika za spremembo/rahljanje omejujočih prepričanj
 • Preokvirjanje v 6 korakih
 • Svetovalni model
 • Deli osebnosti
 • Pogajalski model (Parts Integration)

Doseganje globljih sprememb in oblikovanje ustvarjalnosti ter osebne vizije.

 • Moč metafore
 • Uporaba in oblikovanje metafor
 • Vrednote
 • Hierarhija vrednot
 • Povezava ciljev in vrednot (vprašanje integritete)
 • Vedenjski tipi na podlagi vrednot
 • Notranja stanja in vrste notranjih stanj
 • Notranja stanja za svetovanje, PACE
 • Disney strategija
 • Miltonov model jezika z uvodom v hipnozo in delo v transu
 • Fenomen transa z uvodom v hipnozo in delo v transu
 • Časovna črta (Time Line) in njena uporaba za doseganje sprememb

Zaključek vsebin.

 • Scope of Practice (področje uporabe znanja iz NLP) in INLPTA Code of Ethics
 • Uporaba NLP v terapiji, uporaba NLP v izobraževanju, uporaba NLP v poslovnem svetu
 • Priprava na izpit in pridobitev mednarodnega certifikata INLPTA
 • Uvod v nadaljevanje usposabljanja na stopnji NLP Mojster Praktik

»V času mojega ravnateljevanja kolektiv strokovnih delavcev še nad nobeno izvedbo in vsebino strokovnega izpopolnjevanja ni bil tako navdušen, kot nad Tanko črto odgovornosti izvajalca Janija Prgića. Podajanje vsebine seminarja je nevsakdanje, vsebina pa nastavlja ogledalo vsem poslušalcem in nevsiljivo odstira še kakšne nove poti za delo z učenci.«

Romana, ravnateljica

Prijava na izobraževanje

  Termini v letu 2024

  1. MODUL

  19. januar 2024 14.00 do 19.30
  20. januar 2024 8.30 do 16.30
  21. januar 2024 8.30 do 14.30

  2. MODUL

  27. januar 2024 8.30 do 17.30
  28. januar 2024 8.30 do 17.00
  /

  3. MODUL

  16. marec 2024 8.30 do 17.30
  17. marec 2024 8.30 do 17.00
  /

  4. MODUL

  13. april 2024 8.30 do 17.30
  14. april 2024 8.30 do 17.00

  5. MODUL

  11. maj 2024 8.30 do 17.30
  12. maj 2024 8.30 do 17.00

  Opravljanje psiholoških in osebnostnih testov poteka po spletu in se prav tako všteje v opravljene ure treninga NLP praktik.

  Šolnina

  1.195 €

  Kdor ima opravljen trening NLP za učitelje z NLP diplomo se mu kotizacija odšteje od šolnine za trening NLP praktik.

  Prijavite se s poslanim sporočilom na neuroeducation.si@gmail.com in navedite, na katero izobraževanje se prijavljate.

  NLP MOJSTER PRAKTIK

  2. stopnja nevrolingvističnega programiranja

  Dvignite svoje znanje na mojstrsko raven z usposabljanjem NLP Mojster Praktik. Pogoj za vpis je pridobljen mednarodni certifikat NLP Practitioner – NLP Praktik (INLPTA).

  Wishlist 0
  Continue Shopping