Formalna izobrazba

 • Univerzitetni študij slovenskega jezika, prof. slovenščine (Maribor)
 • Univerzitetni študij socialno delo, dipl. socialni delavec (Ljubljana)
 • Podiplomski študij socialne pedagogike, mag. socialne pedagogike (Ljubljana)

Dodatna izobraževanja

 • Nevroznanost in klinično delo s klienti, medicinski in psihološki pristopi k zdravljenju možganov in delo z otroki ter odraslimi (Singapur, Hong Kong, ZDA)
 • NLP praktik (Slovenija)
 • NLP mojster praktik (Anglija, Španija, Nemčija)
 • NLP trener (Anglija, Nemčija)
 • NLP mojster trener (Anglija)
 • NLP coach (Slovenija)
 • NLP master coach (Anglija)
 • NLP New Code Coach (Anglija, Španija)
 • Klinična hipnoterapija (Anglija)
 • Realitetna terapija (William Glasser Institute)
 • Šolska in vrstniška mediacija (ZDA)
 • Družinska mediacija (Slovenija)
 • Družinska terapija (ZDA, Singapur)
 • Aktivne metode dela v razredu (ZDA)
 • Uporaba igre v terapevtske namene (ZDA)
 • Vodenje razreda in upravljanje s težavnimi učenci (Anglija in ZDA)
 • Napredno delo z osebnostnimi stili in komunikacijskimi strategijami (Anglija)

Delovne izkušnje

 • Center za socialno delo
 • Osnovna šola, učitelj slovenskega jezika
 • Center za pomoč mladim
 • Svetovalno-izobraževalni center MI (delo z javnimi zavodi in podjetji)
 • Kinesthetic Life (uvajanje programov za zdravje na delovnem mestu)
 • Zasebna praksa (individualno delo s klienti ter izvajanje treningov za podjetja ter javne zavode)

Bibliografija

Jani Prgić, 2020

Družabne igre | Medosebni odnosi

Jani Prgić, 2020

Praktični priročnik z več kot 100 vajami in igrami

Jani Prgić, 2020

Pouk | Šolska disciplina | Učitelji | Medosebni odnosi | Učenci

Jani Prgić, 2019

Pedagogika | Priročniki | Didaktika | Učenci | Pouk | Pedagoška psihologija | Nevroznanost

Jani Prgić, 2019

Uporaba terapevtskih kart v procesu coachinga | Terapevtski pogovori | Terapevtska pedagogika | Življenjske veščine

Jani Prgić, 2019

Kako razumeti in preusmeriti vedenje učencev? | Didaktika | Pedagoška psihologija | Vedenje | Nevroznanost

Jani Prgić, 2019

1152 vprašanj za kreativno odpiranje pogovora | Pedagoška psihologija | Jenga terapija

Kinestetični razred : učenje skozi gibanje : praktični priročnik z več kot 100 vajami in igrami

Jani Prgić, 2018

Otroci | Disciplina | Gibanje

Priročnik za vrstniške mediatorje

Jani Prgić, 2016

Medosebni odnosi | Mediacija | Vrstniki | Priročniki | Reševanje sporov | Vrstniška mediacija

Tanka črta odgovornosti : za otroke od 3. do 99. leta

Jani Prgić, 2015

Medosebni odnosi | Vzgoja | Medosebne komunikacije | Osebnostni razvoj | Učenci | Predšolski otroci | Pedagoška psihologija

Na poti k odličnosti : 8 krogov odličnosti = 8 dobrih navad

Jani Prgić, 2014

Življenjske vrednote | Pozitiven odnos | Vzgoja | Delovni zvezki za otroke | Vrednote

Teorija šolske in vrstniške mediacije

Jani Prgić, 2014

Mediacija | Teorija | Otroci | Medosebni odnosi | Medosebne komunikacije | Učenci | Reševanje konfliktov

Razvijanje življenjskih veščin skozi metodo razrednega sestanka

Jani Prgić, 2010-2014

Mediacija | Razredne ure | Šole | Medosebne komunikacije | Učenci | Medosebni odnosi | Konflikti | Disciplina

Konstruktivno obvladovanje konfliktov : šolska in vrstniška mediacija : vodenje pogovora

Jani Prgić, 2009

Priročnik za učitelje in ostale šolske delavce | Mediacija | Medosebne komunikacije | Učenci | Medosebni odnosi | Konflikti

Senior & Junior : teorija zarote : zgradite si prihodnost

Jani Prgić, Mladen Melanšek, 2006

Strip

Wishlist 0
Continue Shopping